Hamis Nekronomikonok

"...a Nekronomikon, egy nagyon titkos mágikus könyv papírkötésben kiadva."
- William S. Burroughs .


Pecsét a Simon Nekronomikonból

A DeCamp-Scithers Nekronomikon .
A Wilson-Hay-Turner-Langford Nekronomikon .
A Simon Nekronomikon .
A Gregorius Nekronomikon .
A Quine Nekronomikon .
A Ripel Nekronomikon .
A Perez-Vigo Nekronomikon .
A Lin Carter Nekronomikon .
A H.R. Giger Nekronomikon .
Nekronomikon Project .


A DeCamp-Scithers Nekronomikon


A Lovecraft biográfus és science-fiction író L. Sprague De Camp mondja el egy cselszövés történetét arról, hogyan lopta el ennek a Nekronomikonnak a kéziratát, amit Al Azifnak neveznek, Irakból sok veszély közepette . Egy diák aki megpróbálta lefordítani, állítja továbbá, a falon szétkenődve fejezte be a tanulmányait. Valójában, az Owlswick Press által kiadott könyv nagy része, csupán nyolc oldalnyi szír szöveg összekeverve és ismételve, a margóhoz közeli betűk kicserélve, így segítve elrejteni az ismétlődést. Ahogy ezt a koholmányt magától érthetőden nem lehet komolyan venni, nem lenne igazságos másképp kezelni, mint valamiféle viccet.

DeCamp később, így kommentálta a bemutatkozását:

Remélem nevettél ezen a bemutatkozáson, és nem vetted komolyan.. Egy nap szeretnék visszamenni Irakba, és nem szeretném, hogy ha ez a kis tréfa bonyodalmakat okozna.

A Wilson-Hay-Turner-Langford Nekronomikon



(Yog-Sothoth pecsétje)

Jellegzetes illusztráció a Wilson-Hay-Turner-Langford Nekronomikonból.


Nem kell sokat fáradozni, hogy bebizonyítsuk, hogy ez a változat nem eredeti, mivel Colin Wilson beismerte "A Nekronomikon, egy átverés eredete" [ The Necronomicon , the Origin of a Spoof ] című cikkében, ami a Cthulhu kriptájában [ Crypt of Cthulhu ] jelent meg, és a "Fekete tiltott dolgok: Rejtett titkok Cthulhu kriptájából"-ban [Black Forbidden Things: Cryptical Secrets from the "Crypt of Cthulhu" ] lett űjra kiadva Robert Price szerkesztésében. Wilson állításait nem lehet teljesen komolyan venni, mivel ezt mondja: 

Valójában bárki, csekély latin tudással, egyből észreveszi, hogy hamisítvány. Az alcíme "A halott nevek könyve" , míg a "nekronomikon" szó a halott törvények könyvét jelenti.

Bárki egy kis latin tudással észreveszi, hogy a cím görög.

Wilson leírja, George Hay miként közelítette meg egy ötletével arról, hogy egy bevezetőt kéne írni olyan kitalált történetekhez, amik a Nekronomikonról szólnak . A történetek Wilson szerint valóban félelmetesek voltak, mindegyik központi témája arról a diákról szólt, aki talált egy ördögi kötetet, és ostoba módón nagyobb erőket idézett meg, mint amit irányítani tudott volna, és végül a falon szétkenődve végezte. Wilson ehelyett azt ajánlotta, hogy meg kéne próbálniuk csinálni valamit, ami maga lehetne a Nekronomikon . Az ötletet részben David Langford egyik története adta, amiben egy számítógépes elemzés bebizonyítja a Nekronomikon létezését, a szokásos csúnya következményekkel. A végleges kötethez Langford csakugyan hozzájárult egy résszel, amiben azt állítja, hogy egy számítógépes vizsgálat megfejtette John Dee Liber Logaeth című kéziratát, felfedve hogy létezik - de ennél nem többet. Robert Turner, a rituális mágia egyik alkalmazója, szintén hozzájárult egy résszel, ami a Liber Logaeth fordítására enged következtetni. A legnagyobb része egy átlagos okkultista írás, a tipikus varázsreceptekkel, amikben található néhány név a Mítoszból. Wilson maga is hozzáadott a bevezetőhöz, amiben tények és a képzelet van párosítva, azt állítva (alaptalanul), hogy Lovecraft apja az "egyiptomi szabadkőművesekhez" tartozott és mindeféle bizarr okkult titkokat tanult - amikről később az elmebaja alatt állandóan beszélt. Van egy lévél, egy bizonyos "Dr. Hinterstoisser"-től, amit valójában Dominic Purcell írt.

A mű még tartalmaz két esszét, amit feltehetőleg a kézirat nyitjának felfedezése előtt írtak, és ha valami miatt érdemes ezt a könyvet megszerezni, akkor ez a két írás az. Név szerint: "Holt nevek álma: Az alvás tudománya" [Dreams of Dead Names: The Scholarship of Sleep], amit Christopher Frayling írt, és tartalmaz egy szabatos részt Lovecraft találmányából, Abdul Alhazredről és a Nekronomikonról, valamint Angela Carter írása: "Lovecraft és a táj" [Lovecraft and Landscape].

Ezen kívűl keveset lehet mondani erről a könyvről. Wilson bevezetője érdekes lehet azoknak, akiknek van elég háttértudásuk ahhoz, hogy elválasszák a kitalációt a tényektől. Néhányan érdekesnek találhatják Langford munkáját a kriptográfiáról; de egész könyvek szólnak erről a témáról, amik kétségkívül jobb forrásai a tudásnak. A Nekronomikonból magából hiányzik az esztétikai érték. (Például az archaikus szöveg majdnem állandó, de következetlen használata.) Hogy van-e értéke a gyakorló mágusok számára, azt döntsék el ők maguk.

A Cthulhu Mítosz használata is gyanús. A jól ismert rejtélyes verspár többször szerepel rosszul idézve: " Nem halott az, ami alszik örökkön". Más Lovecraft elképzelésének ellentmondó dolgok is akadnak. Shub-Niggurath mint egy férfi isten jelenik meg, míg Lovecraftnál tisztán nőnemű. A Nagy Öregek összefüggésbe lettek hozva a négy elemmel, egy August Derleth-től kölcsönvett módon, ami se nem jelenik Lovecraft műveiben, se nem egyezik vele. A mű tartalmazza a két harcoló felet, az Ősi Istenket és a Nagy Öregeket, Derleth egy másik újítását, a kereszténység által inspirált mesét, a Nagy Öregek lázadását az Ősökkel szemben. A helyezet azt, hogy a legtöbb dolog a Nekronomikonnak ebben a formájában, nem a Lovecraft Mítoszból nyerte az inspirációt, hanem a mérhetetlenül más Derleth Mítoszból - már amikor nincsenek egyszerűen helyettesítve a tipikus varázsreceptekkel.

Számos online verzója létezik a Wilson-Hay-Turner-Langford Nekronomikonnak . Ezek csak a Liber Logaeth állítólagos fordítását tartalmazzák, és kihagynak minden mást. Ezek:

Liber Logaeth (dead).
Liber Logaeth (forbidden).
Liber Logaeth .
Liber Logaeth .
Liber Logaeth .
Liber Logaeth .
Liber Logaeth .
Liber Logaeth (forbidden).
Liber Logaeth (dead).
Liber Logaeth (Belgium).
Liber Logaeth (Germany).
Liber Logaeth (Poland).
Liber Logaeth (Spain).
Liber Logaeth (Spain; translated into Spanish).
Liber Logaeth (Norway; dead?).
Liber Logaeth (Norway).
Liber Logaeth (Sweden).
Liber Logaeth (Croatia; dead?).
Liber Logaeth (Yugoslavia!).
Liber Logaeth (Russia).
Liber Logaeth (Russia).
Liber Logaeth (Russia).
Liber Logaeth (Russia; translated into Russian!).
Liber Logaeth (Russia; translated into Russian!).
Liber Logaeth (Russia; translated into Russian!).
Liber Logaeth (text only).
Liber Logaeth (text only).
Liber Logaeth (Belgium; text only; dead?).
Liber Logaeth (Soviet Union! -- text only).

Azóta megjelent a R'lyeh Szöveg [R'lyeh Text], amit ugyan az a csapat állított össze, és az első kötetben megjelent kézirat folytatása. Érdekes megjegyezni, hogy Lovecraft sosem használta azt az elnevezést, hogy R'lyeh Szöveg, amit valójában August Derleth talált ki Lovecraft halála után, és ami nem egyezik meg a Nekronomikonnal vagy annak bármely részével. (Állítóleg Cthulhu nyelvén íródott és feltehetőleg a csillagokból hozta magával.) A könyv legnagyobb része ugyan azt tartalmazza. Van benne egy érdekes esszé, "Ébredés a boszorkányházban: Brown Jenkin nyomában" [Awake in the Witch-House: On the Trail of the 'real' Brown Jenkin], írta Patricia Shore - amiben viszont szerepel a közismert, hamis, "fekete mágia" idézet. 1992-re a tudományos felkészültségnek ennél jobbnak kellene lennie.

További anyag:

The R'lyeh Text .


A Simon Nekronomikon


Tipikus illusztráció a Simon Nekronomikonból.


Mivel hogy ez az egyetlen Nekronomikon, ami megfelel egy teljes koholmánynak, nem csak egy átverésnek, vagy viccnek, ezért ezt jobban megvizsgáljuk, mint a többit. Számos probléma van ezzel a kötettel, mindegyik kizárja azt, hogy ez Nekronomikon igazi.

Az állítások az állítólagos kéziratra vonatkozóan nem meggyőzőek A kiadó állítása szerint a kéziratot nem lehet nyilvános vizsgálatnak kitenni. De a tudósok nem a kéziratot használnák, hanem az arról készült fotókat a vizsgálatokhoz. Egy ilyen vizsgálat bizonyosan alátámasztaná a könyvben  található állításokat. Mindenesetre a könyv felfedezéséről szóló történet túlságosan is hasonlít egy rossz, Cthulhu Mítoszos történethez, hogy hitelt érdemlő legyen. Ráadásul, azt állítják, hogy a kézirat görög, míg Lovecraft nyilvánvalóvá tette, hogy a görög szöveg már évszadokkal ezelőtt elveszett. Simon azt mondja, hogy az egyik rész az ő valósnak vélt fordításából, az URILLIA SZÖVEG [URILLA TEXT], "lehet  Lovecraft R'lyeh Szövege". Lovecraft, viszont, sohasem utalt a R'lyeh Szövegre, ami August Derleth talált ki (Lovecraft halála után); és ez mű különbözik a Nekronomikontól Derleth elképzelése szerint.

Egyértelmű, hogy a mű nagy része különböző mezopotámiai vallási és mágikus szövegek feldolgozásából áll, lovecrafti nevekkel ott, ahol az eredeti olvashatatlan volt. Simon sumér, akkád, babilóniai és asszír anyagokat dobált össze, válogatás nélkül, történelmileg képtelen módon. A részletek, amik az eredeti nyelvet próbálják reprezentálni, nyilvánvalóan zagyvaságok.

Simon azt szeretné ha látnánk a nagyfokú hasonlóságot az ő mezopotámiai anyagában, Aleister Crowley varázslatában, és Lovecraft Mítoszában, de alapvetően nem nyújt semmi kapcsolatot közöttük. Az a kevés amivel megpróbál érvelni, az nem meggyőző. Szeretné például, ha látnánk a nagy hasonlóságot a Cthulhu név és a görög stélé szó között (mint Crowley A Stélé leleplezésében [Stélé of Revealing]); - a helyes görög betűképben, valahogy így néz ki: CTH^H. A többi bejegyzés a rövid listájában, vagy mágikus közhely, vagy furcsa kitaláció vagy még kevésbé hasonló. Ismét azt akarja, hogy vegyük észre a hasonlóságot Shub-Niggurath és Crowley Serpenyője [Pan] között (mindkettő mágikus közhely és hátborzongató fikció), míg Shub-Niggurath nőnemű. (Yog-Sothoth szintén hasonlít, más részről viszont, a Rémület Dunwichben [The Dunwich Horror] alapja Arthur Machen A nagy isteni serpenyője [The Great God Pan] .) Szeretné, ha észrevennénk a hasonlóságot Lovecraft Iä! felkiáltása , Crowley közhelyszerűen használt Io! felkiáltása, és a szintén közhely istenség név IAO, valamint a sumér IA istenség név között, amiről Simon azt állítja, hogy EA isten nevének egy változata (annak ellenére, hogy a Nekronomikonjában, úgy volt használva, mint a lovecrafti kiáltás).

Simon szintén szeretné, ha észrevennénk a szoros összefüggést a Lovecraft Mítosz és mezopotámiai mitológia között. Azt állítja:

Lovecraft egy keresztény mítoszt írt le, a Fény és a Sötétség szembenálló erőinek a küzdelmét, Isten és Sátán közt, a Cthulhu Mítoszban .

És újra:

Alapvetően két "csoportja" van az isteneknek a mítoszban : az Ősi Istenek, akikről nem sok lett felfedve, azonkívül, hogy ők egy csillagokról származó faj, akik azért jöttek, hogy megmentsék az emberiséget, és ők a keresztény "Fény" megfelelői, és az Ősiek [Ancient Ones], akikről sokkal több lett elmondva, néha még részletekbe menően is, akik a "Sötétségnek" felelnek meg. Az utóbbiak a Gonosz Istenek, akik nem akarnak mást, csak ártani az emberi fajnak, és állandóan azért küzdenek, hogy betörjenek a világunkba a Kapun vagy az Ajtón keresztül, ami Kintről Be vezet.

A Lovecraftból jól felkészültek észrevehetik, hogy ez nem felel meg pontosan Lovecraft művének, amiben nincsenek Ősi Istenek, és nincs kozmikus konfliktus a Jó és a Rossz között, semmilyen formában. Az Ősiek kifejezés csak egy elbeszélésben szerepel, és ott világosan látszik, hogy ők amorálisak és inkább közömbösek az emberiséggel kapcsolatban, mint hogy gonoszak lennének. Valójában, ez inkább a Derleth Mítosz leírása, mintsem a Lovecraft Mítoszé.Figyelembe véve, hogyha a mezopotámiai Jó és a Rossz istenségeket elneveznénk Ősi Isteneknek és Ősieknek, és ez lenne a fő kísérlet arra, hogy összhangba hozzuk a két rendszert, akkor ez a kísérlet szánalmas véget érne.

Az egyéni istenségekkel való bánásmód se jobb. Cthulhu KUTULU-ként szerepel, egy név, ami sohasem létezett ez előtt a könyv előtt. Simon a KUTU-ból származtatja, Kutha városa, és LU, ember. A helyes sumér forma szerinti szóösszetétel viszont a LU-KUTU lenne. Mindenesetre a Cthulhu név nem emberi eredetű, így nem alkalmas az ilyen fajta megközelítésre.

Simon Azathoth nevét az AZAG-THOTH összetételből eredezteti, ahol AZAG csakugyan egy sumér démon, és a THOTH a kopt neve az egyiptomi Tehuti istenségnek. De, hogy honnan jöhetett ez a szóösszetétel arra nem ad magyarázatot. Mint ahogy arra sem, hogy miért nem jelent meg előtte sosem nyomtatásban.

A többi istenség (még) kevésbé meggyőző. Shub-Niggurath, mint ISHNIGGARAB jelenik meg. Yog-Sothoth pedig mint IAK SAKKAK.

Még ahol Simon csupán csak megemlít egy lovecrafti nevet, anélkül hogy megkísérelné megadni egy hasonló alakot, gyakran elírja őket. Így Yog-Sothoth, mint Yog Sothot,  Azathoth mint Azatot , "az őrült arab" mint "az Őrült Arab", shoggoth mint shuggoth , stb. jelenik meg.

Legalább egy istenségnek, aki jelentős szereppel bír Lovecraftnál, Nyarlathotepnek, nincs meg a megfelelője a Simon Nekronomikonban, viszont Lovecraft számos alárendelt teremtményének, mint Yig, Nug és Yeb, Ghatanothoa, vagy Rhan-Tegoth-nak van, míg számosnak a legfontosabb mezopotámiai istenségek közül nincs meg a megfelelő istensége Lovecraftnál. Ezek: MARDUK, TIAMAT, PAZUZU, ENKI, NANNA, és INANNA (ISHTAR). Éppígy, a különböző Lovecraft által kitalált idegen fajoknak sincs helyük a Simon Nekronomikonban , míg rengetek természetfeletti teremtmény a mezopotámiai kultúrából, sem rendelkezik megfelelő párral Lovecrafttól. Furcsának tűnik.

Egy másik megkérdőjelezhető kijelentés, amit Simon tesz, a következő:

Lovecraft mítosza azzal foglalkozik, ami chthonic istenségek néven ismert, azaz, alvilági istenek és istennők, jobban hasonlítva a ótestamentumbeli Leviathanra. A chthonic kiejtése 'katonic', ami megmagyarázza Lovecraft híres Miskatonic folyóját és a Miskatonic Egyetemet, nem is szólva az ő panteonának fő istenségéről Cthulhu-ról, aki fekszik, "nem halott, de álmodik" a föld alatt; egy Nagy Öreg és feltételezett ellensége az Emberiségnek és az intelligens Fajnak.

Számos probléma van ezzel az állítással:

  • chthonic ejtése 'thawnick'; a 'ch' hangtalan.
  • A tengeri szörnyeket általában nem tartjuk chthonic-nak.
  • Miskatonic név valószínűleg az amerikai indián gyökerekből ered.
  • Cthulhu neve egy földönkívüli nyelvből ered, ami eonokkal megelőzi az emberiséget; nem származhat a chthonic szóból, habár Lovecraftra talán hatással volt ez a szó, amikor megalkotta Cthulhu nevét. Mindenesetre ez az állítás ellentétben áll a Simon által javasolt eredetettel, KUTU + LU, amit mindenhol máshol használt a Nekronomikonjában.
  • Cthulhu nem a fő istensége Lovecraft állítólagos panteonának, fontos, de csupán csak a közelsége miatt.
  • Cthulhu nem egy tengeri szörny, hanem egy földön kívüli vagy nem e dimenzió beli teremtmény, ami csapdába van zárva az óceán alatt.
  • Cthulhu sosem volt említve, mint Ősiek, bár kapcsolatban van egy csoporttal, aminek a neve: Nagy Öregek.
  • Cthulhu nem ellensége az Emberiségnek; az ember csupán az útjában van. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az ember az ellensége a termeszeknek, mivel kiírtja azokat, amik elárasztják a házát.
  • Hogy mire utal 'az intelligens Faj' az nem világos; nincs semmivel összhangban, ami Lovecraft.

Úgy tűnik, a legtöbb olvasónak az Őrült Arab bizonyítéka [The Testimony of the Mad Arab] című rész beválik, mint lovecrafti fikció. Sokan állítják, hogy a kötet csodákat művel a mágia területén, attól függetlenül, hogy az eredetére vonatkozó állítások igazak vagy hamisak-e. Ez teljesen megegyezik a moden mágia elméletével.

Az olcsó, puha kötésű kiadás mellet, a Simon Nekronomikon megjelent drága bőrkötésben is, 666 példányban, amit újabb 3333 darab követett.

Létezik egy Simon féle Nekronomikon varázskönyv [Necronomicon Spellbook] (eredetileg: A Nekronomikon jelentés [The Nekronomikon Report]), ami az Ötven név könyve [The Book of Fifty Names] című fejezet egy recept szerű megközelítése. Egy hasonló kötet, A Nekronomikon kapui, [The Gates of the Necronomicon ] kiadása szintén be lett jelentve, de állítólag sosem jelent meg. Az Avon az nem rég jelentette meg újra a Varázskönyvet .

The Simon Nekronomikon exists in pirated form on the Web:

The Simon Nekronomikon (not currently up).
The Simon Nekronomikon .
The Simon Nekronomikon .
The Simon Nekronomikon (Russia; dead).

Or for a text-only version presented by the Coroner:

The Simon Nekronomikon (dead).
The Simon Nekronomikon .
The Simon Nekronomikon (Poland; text file).
The Simon Nekronomikon (gopher text).

Those interested in its validity may also wish to see:

Comments on the Nekronomikon
And:
The Nekronomikon and Ancient Sumer: Debunking the Myth .

Különböző szóbeszédek terjedtek el "Simon" személyazonosságáról kapcsolatban. Az egyik azt állítja, hogy Herman Slater volt az, a new york-i Magickal Childe okkult könyvesbolt tulajdonosa, ami feltünően meg is lett említve a kötetben. Egy másik, valószínűbb szóbeszéd szerint, egy varázsló volt, akinek pénzre volt szüksége, aki később nagy nevet szerzett magának a Káosz Mágia területén. Kevésbé valószínü az a szóbeszéd, miszerint a Simon Nekronomikon szerzői között található: L. Sprague De Camp, Colin Wilson, L. Ron Hubbard, Robert Anton Wilson, Timothy Leary, és Sandy Pearlman (a Lovecraft által befolyásolt dalszövegíró, aki Blue Öyster Cult nevü együttes tagja).


A Gregorius Nekronomikon


Németországban jelent meg Das Nekronomikon: Nach den Aufzeichnungen von Gregor A. Gregorius (A Nekronomikon: Gregor A. Gregorius másolatából ) címmel, ez a Simon Nekronomikon fordítása. A kötet tartalmazza még egy eredeti középkori grimoire fordítását, aminek a neve Goetia; avagy, Salamon király kisebb kulcsai (Goetia; or, the Lesser Keys of King Solomon).


A Quine Nekronomikon


Antonius Quine állítólagos Nekronomikon fordítása, annyira hamísnak tűnik, hogy még csak nem is létezik.


The Ripel Nekronomikon


Ezt egy bizonyos Frank G. Ripel adta ki, aki az Ordo Rosae Mysticae (A rejtelmes rózsa rend) vezetője, Olaszországban, 1987-88-ban, mint az ő Sabaean Trilógiájának(Sabaean Trilogy) a része. Tartalmaz egy Sauthenerom című könyvet, ősi egyiptomi eredettel, és a Nekronomikon szövegével, ami állítólag 4.000 éves, és Abdul Alhazred plagizálta.

Luis Abbadie leírása erről a kötetről Daniel Harm Nekronomikon Files nevű oldalán található.


A Perez-Vigo Nekronomikon


Mostanában jelent meg Spanyolországban ez a kiadás, Fernando Perez-Vigo a szerzője, állítólag tartalmaz egy Necronomic Tarotot, valamint a Ripel Nekronomikonból és a Wilson-Hay-Turner-Langford Nekronomikonból származó irásokat.


A Lin Carter Nekronomikon


"Ha a Nekronomikon valóban létezett, akkor már megjelent volna Bantam papírkötésben, Lin Carter előszavával."
- T.E.D. Klein

Lin Carter számos novellát írt, és arra enged velük következtetni, hogy ezek fejezetek a John Dee féle Nekronomikon fordításból. Abdul Alhazred különböző kalandjait mondják el. Nyilvánvalóan és kifejezetten fikciók, csak a teljesség kedvéért lett itt megemlítve.

Lin Carter verziója megtalálható egy kötetben, amit a Chaosium adott ki, Robert M. Price szerkesztésében, a címe: A Nekronomikon: Válogatott történetek és esszék az Őrült Arab istenkáromló kötetéről [ The Necronomicon: Selected Stories and Essays Concerning the Blasphemous Tome of the Mad Arab ].

Chaosium Press .


A H.R. Giger Nekronomikon


A svájci szürrealista H.R. Giger használta a Nekronomikon címet, a könyvéhez, ami a nekrotikus alkotásait tartalmazta. Nyilvánvalóan, ez nem akart egy valódi Nekronomikon lenni, de mi belevesszük, nem csak a teljesség kedvéért, hanem mint, ürügy, hogy így lelkesen támogathassuk Giger művészetét. Giger készített egy folytatást is, Nekronomikon II .

A hivatalos H.R. Giger oldal .


The Nekronomikon Project


This is a collaborative effort to create a fake Nekronomikon on the Web. There is clearly no attempt to claim validity for the results of this project.

You too can participate: The Nekronomikon Project .


Have any further information on the matters discussed here?
Please inform me: clore@columbia-center.org .


Copyright © 1997-2001 Dan Clore.
Fordította Végvári Miklós. © 2002


The Official Dan Clore Homepage

The Dan Clore Nekronomikon Page